Catering Majeranek

Czas oczekiwania na przygotowanie zamówienia wynosi od 15 do 30 min (+ ewentualny czas dowozu).

Nie zaliczamy się do grupy tzw. „fast-food”. Dania są przygotowywane po otrzymaniu zamówienia. Zachęcamy do składania wcześniejszych zamówień z podaniem godziny odbioru, np. zamówienie jest składane o 9 godzinie z prośbą o przygotowanie dań na 14, ok. 14 dania są już gotowe.

Zamówienia można odebrać osobiście w „Majeranku” (Rzeszów, ul. Zawiszy Czarnego 16) w godzinach 11:00 – 16:00 lub złożyć zamówienie z dowozem na terenie miasta Rzeszowa w godzinach 11:00 – 15:30).